HE 171/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1109/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Merikalla

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1998 vp
Valmistunut

03.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1998

Vastaus
EV 141/1998 vp