Valtiopaivaasia HE 171/2008

HE 171/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1097/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1098/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1099/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1100/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1101/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1102/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1103/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1104/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

8. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meretniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008 11
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2008 vp
Valmistunut

10.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2008 Keskeytetty PTK 124/2008 3
12.12.2008 Päättynyt PTK 125/2008 2 7,8
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2008 Päättynyt PTK 126/2008 4
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2008