Valtiopaivaasia HE 172/1992

HE 172/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lääkelaitoksesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
35/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Säädöskokoelma
36/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lääkelain muuttamisesta

Säädöskokoelma
37/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
38/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelaitoksesta

2) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki lääkelain muuttamisesta

4) Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

5) Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

6) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Koski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3461

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/1992 vp
Valmistunut

03.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992 4409

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 146/1992 4413
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4482
Huomautus

Tasavallan presidentti jätti 25.01.1993 2. ja 3. lakiehdotuksen vahvistamatta ETA-sopimuksen voimaantulon lykkääntymisen takia ja palautti ne eduskuntaan (HK 25.01.1993) Palautettujen lakien käsittely ks M 6/1993 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992

​​​​