Valtiopaivaasia HE 172/1993

HE 172/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1006/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2819

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1993 Päättynyt PTK 106/1993 2944

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/1993 vp
Valmistunut

05.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3191

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1993 Päättynyt PTK 112/1993 3257
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993 3282

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.10.1993

​​​​