Valtiopaivaasia HE 172/1994

HE 172/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki Pelastusopistosta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1165/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Pelastusopistosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Oksanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2926

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3399

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3424
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3514

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1994

​​​​