Valtiopaivaasia HE 172/1998

HE 172/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.01.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
10/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/1998 vp
Valmistunut

04.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 163/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Keskeytynyt PTK 171/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.1998

​​​​