Valtiopaivaasia HE 172/2006

HE 172/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
556/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
557/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
558/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
559/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
560/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
561/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
562/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
563/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
564/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

3. Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

6. Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta

7. Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

10. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2006

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 3
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2006 vp
Valmistunut

01.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-8. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hylätään, että 1., 5. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 52/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2007 Keskeytetty PTK 155/2006 3
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 2 8
Päätös

1. ja 3.-10. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006 16
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 1 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 3.-10. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 30 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2007