Valtiopaivaasia HE 172/2009

HE 172/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Maksulaitoslaki

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
297/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
298/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
299/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
300/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
301/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
302/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
303/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
304/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maksulaitoslaki

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa

3. Laki luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

7. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

8. Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2010 vp
Valmistunut

24.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2., 4.-6. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 28/2009 vp
Valmistunut

09.12.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2010 Päättynyt PTK 35/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin