HE 173/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1109/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2926

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/1994 vp
Valmistunut

04.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3177

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 4
Istuntopöytäkirjan sivu

4689

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. VaVM, 1