Valtiopaivaasia HE 173/1997

HE 173/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Kirjanpitolaki

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

31.12.1997

Säädöskokoelma
1336/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

31.12.1997

Säädöskokoelma
1337/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

31.12.1997

Säädöskokoelma
1338/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kirjanpitolaki

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

3) Laki osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 32/1997 vp
Valmistunut

27.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1997 Poistettu PTK 154/1997
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1997 Päättynyt PTK 162/1997 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot