Valtiopaivaasia HE 173/2005

HE 173/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
987/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
988/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
989/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

2. Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005 17
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2005 vp
Valmistunut

22.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2005

​​​​