Valtiopaivaasia HE 173/2006

HE 173/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Valtion eläkelaki

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1295/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1296/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkerahastosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1297/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion eläkelaki

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta

3. Laki valtion eläkerahastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/2006 vp
Valmistunut

15.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 16
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2006