HE 174/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
1365/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
1366/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

2) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Pajukoski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3277

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/1992 vp
Valmistunut

10.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992
17.11.1992 Päättynyt PTK 152/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Keskeytynyt PTK 153/1992
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 2-5
Istuntopöytäkirjan sivu

4571

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 157/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4662

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1992