Valtiopaivaasia HE 174/1999

HE 174/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki Suomen säädöskokoelmasta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
188/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
189/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
190/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
191/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rahoitustarkastuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
192/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen säädöskokoelmasta

2. Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista

3. Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

5. Laki rahoitustarkastuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.12.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 22
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2000 vp
Valmistunut

11.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi niiden voimaantulosäännökset muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/2000 vp
Valmistunut

10.02.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 8/2000 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 9/2000 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.2000

Vastaus
EV 7/2000 vp