Valtiopaivaasia HE 174/2002

HE 174/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
75/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki säästöpankkilain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
76/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
77/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
78/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
79/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki säästöpankkilain 68 §:n muuttamisesta

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 48 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/2002 vp
Valmistunut

27.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.2003

​​​​