Valtiopaivaasia HE 174/2009

HE 174/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1704/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1705/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1706/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki perusopetuslain 5 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1707/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1708/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1709/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1710/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1711/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1712/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kansanterveyslain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1713/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki erikoissairaanhoitolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1714/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sosiaalihuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1715/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1716/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1717/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1718/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1719/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1720/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki päihdehuoltolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1721/2009
Päätös

Hyväksytty

19. Laki tartuntatautilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1722/2009
Päätös

Hyväksytty

20. Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1723/2009
Päätös

Hyväksytty

21. Laki elintarvikelain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1724/2009
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1725/2009
Päätös

Hyväksytty

23. Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1726/2009
Päätös

Hyväksytty

24. Laki lääkelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1727/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

25. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1728/2009
Päätös

Hyväksytty

26. Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1729/2009
Päätös

Hyväksytty

27. Laki raittiustyölain 7§:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1730/2009
Päätös

Hyväksytty

28. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1731/2009
Päätös

Hyväksytty

29. Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki perusopetuslain 5 ja 43 §:n muuttamisesta

5. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

6. Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

9. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

10. Laki kansanterveyslain 19 §:n muuttamisesta

11. Laki erikoissairaanhoitolain 4 §:n muuttamisesta

12. Laki sosiaalihuoltolain 2 §:n muuttamisesta

13. Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

14. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta

15. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

16. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

17. Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

18. Laki päihdehuoltolain 4 §:n muuttamisesta

19. Laki tartuntatautilain 8 §:n muuttamisesta

20. Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta

21. Laki elintarvikelain 85 §:n muuttamisesta

22. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

23. Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta

24. Laki lääkelain 62 §:n muuttamisesta

25. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

26. Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

27. Laki raittiustyölain 7§:n muuttamisesta

28. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

29. Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. ja 7.-16., 18.-23., 25.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3., 6., 17. ja 24. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 29. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2009 vp
Valmistunut

12.11.2009

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 17/2009 vp
Valmistunut

05.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2009