Valtiopaivaasia HE 175/1992

HE 175/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1007/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992 3278

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/1992 vp
Valmistunut

02.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992 3676

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 126/1992 3721
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992 3742 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 3783

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1992