Valtiopaivaasia HE 175/1993

HE 175/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkerahastosta annetun lain sekä valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
942/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
943/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993 2998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1993 vp
Valmistunut

21.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3537

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3550
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3774

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993