HE 175/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1465/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2928

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 82/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Keskeytynyt PTK 147/1994 18, 19*
14.12.1994 SuV:aan PTK 149/1994 1, 2
15.12.1994 Keskeytynyt PTK 154/1994
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5937

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

* Lippuäänestys

Jatk. 2 K 154 15.12.1994

Jatk. 2 K 155 16.12.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 5/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 3
Istuntopöytäkirjan sivu

6255

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Sasi /Kok, perustelul.