Valtiopaivaasia HE 175/1994

HE 175/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1465/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2928

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 82/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5907

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Keskeytynyt PTK 147/1994 5937 18, 19*
14.12.1994 SuV:aan PTK 149/1994 5950 1, 2
15.12.1994 Keskeytynyt PTK 154/1994 6014
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6027 2
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

* Lippuäänestys Jatk. 2 K 154 15.12.1994 Jatk. 2 K 155 16.12.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 5/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6255
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6292 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Sasi /Kok, perustelul.

​​​​