Valtiopaivaasia HE 175/1995

HE 175/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 11 § muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1641/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1642/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1643/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1644/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1645/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1646/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kuntalain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1647/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1648/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1649/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki kotikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1650/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 11 § muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta

4) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta

5) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain muuttamisesta

6) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7) Laki kuntalain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

8) Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

9) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

10) Laki kotikuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2524

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/1995 vp
Valmistunut

30.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3186

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Keskeytynyt PTK 121/1995 3251
08.12.1995 Päättynyt PTK 124/1995 3279 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3397

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1-2) VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot