Valtiopaivaasia HE 175/1996

HE 175/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
902/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
903/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996 3794

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1996 vp
Valmistunut

30.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/1996 vp
Valmistunut

29.10.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4194

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4298
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4367 6

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot