HE 175/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1133/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lääkelain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1134/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1135/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1136/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1137/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki lääkelain 58 §:n muuttamisesta

3) Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1997 vp
Valmistunut

25.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

Vastaus
EV 198/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1