Valtiopaivaasia HE 175/1998

HE 175/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tilastolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1039/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tilastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/1998 vp
Valmistunut

19.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

​​​​