Valtiopaivaasia HE 175/2003

HE 175/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
455/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
456/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.01.2004

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2004 vp
Valmistunut

18.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 133 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2004 Päättynyt PTK 33/2004 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.2004