Valtiopaivaasia HE 175/2008

HE 175/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
651/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
652/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
653/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arvopaperimarkkinalain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
654/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kiinnitysluottopankkilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
655/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sijoitusrahastolain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
656/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

2. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

4. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

5. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

6. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2009 vp
Valmistunut

17.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2009 Päättynyt PTK 42/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2009