Valtiopaivaasia HE 176/1993

HE 176/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
1594/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993 2998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 24/1993 vp
Valmistunut

30.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 154/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1993 Päättynyt PTK 155/1993 4675

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1993 Keskeytynyt PTK 158/1993 4726
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 4781 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 5030 10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1993