Valtiopaivaasia HE 176/1994

HE 176/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1111/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2928

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 49/1994 vp
Valmistunut

21.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3523

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3533
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4587

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.1994

​​​​