Valtiopaivaasia HE 176/1998

HE 176/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä viitekoroista sekä korkolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki eräistä viitekoroista

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
996/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki korkolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
997/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä viitekoroista

2) Laki korkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1998 vp
Valmistunut

24.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/1998 vp
Valmistunut

11.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 2

​​​​