Valtiopaivaasia HE 176/2001

HE 176/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Osuuskuntalaki

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1488/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1489/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1490/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1491/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1492/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1493/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1494/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

31.12.2001

Säädöskokoelma
1495/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1496/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

10. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1497/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Osuuskuntalaki

2. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

3. Laki kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

5. Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

7. Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

8. Laki kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

9. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2001 Päättynyt PTK 120/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/2001 vp
Valmistunut

10.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 10. lakiehdotus.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 25/2001 vp
Valmistunut

30.11.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2001