Valtiopaivaasia HE 176/2003

HE 176/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
275/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
276/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

2. Laki kolttalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.01.2004

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mirvo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004 13
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2004 vp
Valmistunut

11.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2004 Päättynyt PTK 29/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.03.2004

​​​​