Valtiopaivaasia HE 176/2004

HE 176/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1023/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1024/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1025/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1026/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1027/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2004 Pantu pöydälle PTK 94/2004 1
29.09.2004 Päättynyt PTK 98/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2004 vp
Valmistunut

22.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi niiden voimaantulosäännökset muutettuina ja että lakialoitteet LA 47/2003 vp, LA 63/2003 vp ja LA 101/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2004 Keskeytetty PTK 115/2004 3
29.10.2004 Päättynyt PTK 116/2004 3 1-12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2004 Keskeytetty PTK 118/2004 2
11.11.2004 Päättynyt PTK 119/2004 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​