HE 176/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
277/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pfister

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2008 vp
Valmistunut

13.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 26/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2008 Päättynyt PTK 30/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.04.2008

Vastaus
EV 27/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin