Valtiopaivaasia HE 177/1993

HE 177/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aravalainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Aravalaki

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1189/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1190/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1191/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1192/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1193/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1194/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1195/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1196/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1197/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1198/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1199/1993
Päätös

Hyväksytty

12) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1200/1993
Päätös

Hyväksytty

13) Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1201/1993
Päätös

Hyväksytty

14) Laki leimaverolain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1202/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Aravalaki

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

3) Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

4) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

7) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

8) Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10) Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

11) Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

12) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

13) Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

14) Laki leimaverolain 57 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1993

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3191

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4601

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 154/1993 4622 26, 27
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 4795 23-26

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 5