HE 177/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aravalainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Aravalaki

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1189/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1190/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1191/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1192/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1193/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1194/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1195/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1196/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1197/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1198/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1199/1993
Päätös

Hyväksytty

12) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1200/1993
Päätös

Hyväksytty

13) Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1201/1993
Päätös

Hyväksytty

14) Laki leimaverolain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1202/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Aravalaki

2) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

3) Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

4) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

7) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

8) Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10) Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

11) Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

12) Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

13) Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

14) Laki leimaverolain 57 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3191

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 154/1993 26, 27
Istuntopöytäkirjan sivu

4622

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 23-26
Istuntopöytäkirjan sivu

4795

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 5