Valtiopaivaasia HE 177/1995

HE 177/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yritysjärjestelyjä koskevien elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien säännösten muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 90/434/ETY

Päätökset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1733/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1734/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1735/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1736/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1737/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki leimaverolain 97 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1738/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki tuloverolain muuttamisesta

3) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:n muuttamisesta

4) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5) Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6) Laki leimaverolain 97 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2528

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 49/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995 3269

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Keskeytynyt PTK 123/1995 3274
08.12.1995 Päättynyt PTK 124/1995 3283 10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3400

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1