Valtiopaivaasia HE 177/2001

HE 177/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2001 )

1. Vuoden 2001 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2001

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2001 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään, että lisätalousarvion nimike muutetaan kolmanneksi lisätalousarvioksi, että hyväksytään kaksi lausumaa, että lisätalousarvioaloitteet LTA 71-76/2001 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2001 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 2 2, 3
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.11.2001

Kirjelmä
EK 32/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot