Valtiopaivaasia HE 177/2006

HE 177/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Kestävän metsätalouden rahoituslaki

Vahvistettu

11.05.2007

Säädöskokoelma
544/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Säädöskokoelma
545/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Metsätalouden rahoituslaki

2. Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lähteenoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 18/2006 vp
Valmistunut

24.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 46/2006 vp
Valmistunut

08.12.2006

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 44/2006 vp
Valmistunut

05.12.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2007 Keskeytetty PTK 151/2006 5
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 3 4-9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2007

​​​​