Valtiopaivaasia HE 177/2007

HE 177/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

01.04.2008

Säädöskokoelma
169/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

01.04.2008

Säädöskokoelma
170/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

01.04.2008

Säädöskokoelma
171/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

01.04.2008

Säädöskokoelma
172/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

2. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta

4. Laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.01.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2008 vp
Valmistunut

19.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 11/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2008 Päättynyt PTK 12/2008 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2008 Päättynyt PTK 14/2008 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2008

Vastaus
EV 9/2008 vp

​​​​