Valtiopaivaasia HE 177/2008

HE 177/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

17.11.2010

Säädöskokoelma
299/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2009 vp
Valmistunut

20.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 15 § muutettuna.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 33/2008 vp
Valmistunut

21.11.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2009 Päättynyt PTK 30/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2009

​​​​