Valtiopaivaasia HE 177/2009

HE 177/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
216/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
217/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
218/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
219/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
220/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
221/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
222/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
223/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

6. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta

7. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

8. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2010 vp
Valmistunut

10.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa- arvovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2010 Keskeytetty PTK 10/2010 3
19.02.2010 Päättynyt PTK 11/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2010 Päättynyt PTK 12/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.03.2010

Vastaus
EV 5/2010 vp