HE 178/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1692/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1693/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2) Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2489

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2573

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1991 vp
Valmistunut

04.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1991 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 104/1991 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

3398

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päät. PTK 109/1991 3
Istuntopöytäkirjan sivu

3572

Huomautus

Työttömyysturvalain 5 § 1 mom 13 kohta

tulee voimaan 01.03.1992

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991