HE 178/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1524/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Hanhilahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 68/1993 vp
Valmistunut

04.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1993 vp
Päätös

Tämän päivän 4. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 164/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 167/1993 21
Istuntopöytäkirjan sivu

4995

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 19
Istuntopöytäkirjan sivu

5156

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993