HE 178/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1212/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllyharju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2928

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/1994 vp
Valmistunut

10.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Keskeytynyt PTK 125/1994
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 12, 13
Istuntopöytäkirjan sivu

5286

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1994 Keskeytynyt PTK 131/1994
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5
Istuntopöytäkirjan sivu

5430

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot