Valtiopaivaasia HE 178/1997

HE 178/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1353/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1354/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1355/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1356/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1357/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

2) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki työllisyyslain muuttamisesta

4) Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

5) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 14/1997 vp
Valmistunut

04.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/1997 vp
Valmistunut

19.11.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 163/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1997 Päättynyt PTK 164/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 12-15
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997 10

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot