Valtiopaivaasia HE 179/1996

HE 179/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
855/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
856/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
857/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
858/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
859/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
860/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työaikalain 3 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
861/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

2) Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki työturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta

5) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

6) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7) Laki työaikalain 3 ja 46 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nordberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996 3797

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1996 Poistettu PTK 124/1996 3899
23.10.1996 Päättynyt PTK 125/1996 3951

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4018
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4067
Huomautus

Uusi ylitöiden enimmäismääriä koskeva säännös tulee voimaan 01.01.1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996