Valtiopaivaasia HE 179/1998

HE 179/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

31.12.1998

Säädöskokoelma
908/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

31.12.1998

Säädöskokoelma
909/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
910/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
911/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta

3) Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä

4) Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1998 vp
Valmistunut

12.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1998 Päättynyt PTK 148/1998 5-8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998 2
Huomautus

*) 2. lain 59 §:n 2 mom. tulee voimaan 01.01.1999

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

​​​​