HE 179/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
951/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Paasilehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2008 vp
Valmistunut

19.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2008 Päättynyt PTK 111/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2008 Päättynyt PTK 112/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2008

Vastaus
EV 159/2008 vp