Valtiopaivaasia HE 18/1992

HE 18/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 23 luvun muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
655/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) (Uusi laki: Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta, LaVM 9/1994)

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
656/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

2) (Uusi laki: Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta, LaVM 9/1994)

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.03.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

778

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992 956

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 2/1992 vp
Valmistunut

10.04.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1558

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 SuV:aan PTK 58/1994 1587 2-5
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2082
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

64 16.06.1994 Jatk. 2 K

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1994 vp
Valmistunut

16.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2251

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​