HE 18/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavyöhykelain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rajavyöhykelain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.1993

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
438/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rajavyöhykelain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

691

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

723

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1993 vp
Valmistunut

30.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

914

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

939

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993