HE 18/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
278/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

266

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

295

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1994 vp
Valmistunut

24.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

640

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

733

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994