Valtiopaivaasia HE 18/1996

HE 18/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomiokapitulien ylläpidon siirtämistä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tuomiokapitulien ylläpidon ja kuurojenpapin virkojen siirtämisestä sekä eräiden tonttien luovuttamisesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
935/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion virkamieslain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
939/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion virkaehtosopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
940/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuomiokapitulien ylläpidon ja kuurojenpapin virkojen siirtämisestä sekä eräiden tonttien luovuttamisesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle

2) Laki valtion virkamieslain 68 §:n muuttamisesta

3) Laki valtion virkaehtosopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallintojohtaja Mattlin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996 1125

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1996 vp
Valmistunut

29.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4194

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4292
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4366

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996